Bratislava sa stala miestom konania shôdzky na najvyššej úrovni medzi Ďjodom Morózikom a tym chlápkom v červenom z reklamy na Coca-Colu, Santa W. Clausom.